Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הגשת מועמדות להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של החברה תתאפשר רק באמצעות המערכת

לתשומת לבכם, המערכת נסגרה באופן זמני החל מיום שלישי ה20.02.2024 בשעה 12:00 לצורך ביצוע עדכונים ושיפורים למערכת.

במקרים דחופים ניתן לפנות לדוא"ל maagarim@ayalonhw.co.il.

להוראות וכללים החלים על התהליך לחצו כאן

לצפייה ברשימת המציעים לחץ כאן