Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541
חזרה

[382] מזכיר/ת חברה (דירקטוריון) – החלפה לחל"ד

ראשון לציון
משרה מלאה
תפקידי מטה

על התפקיד:

 • תיאום בין יו"ר הדירקטוריון לבין חברי הדירקטוריון, בין יו"ר הדירקטוריון לבין המנכ"ל והנהלת החברה, בין ועדות הדירקטוריון לבין עצמן ובינן לבין מליאת הדירקטוריון.
 • בניית תכנית עבודה שנתית לעבודת הדירקטוריון וועדותיו.
 • אחריות לזימון ישיבות וועדות הדירקטוריון, גיבוש סדר היום לישיבות הדירקטוריון וועדות המשנה שלו, ריכוז והכנת חומר הרקע ושליחתו לדירקטורים.
 • ניסוח החלטות הדירקטוריון וועדותיו, הפצתן ומעקב אחר ביצוען.
 • ריכוז, הכנה והפצת נתונים אודות עבודת הדירקטוריון והכנת דו"חות הדירקטוריון וועדותיו לגורמים חיצוניים (משרדי ממשלה, רשות החברות הממשלתיות וכד') על פי הנדרש.
 • ריכוז וכתיבת מענה החברה לחוזרי רשות החברות הממשלתיות ואחריות לכתיבת והגשת דיווחים נדרשים בהתאם לרגולציה.
 • ביצוע מטלות נוספות בקשר עם הדירקטוריון וועדותיו, ע"פ הנחיית הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
 • איש קשר וגורם מקצועי לכל בקשה או שאלה מקצועית של חברי הדירקטוריון במסגרת פעילותם בחברה.
 • הכשרה של דירקטורים חדשים.
 • אחריות לתיעוד ישיבות הדירקטוריון וועדותיו.

דרישות סף:

 • תואר אקדמי במדעי החברה (מדעי המדינה/מדיניות ציבורית)/ כלכלה/ משפטים/ מנע"ס או תואר אקדמי רלוונטי אחר.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד מזכיר/ת חברה או כחבר/ה בצוות מזכירות חברה.
 • עורך/ת דין בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות (כולל תקופת ההתמחות) או חמש שנות ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי בכיר, הכולל עבודת מטה: הכנת חומרים לפגישות, עריכת פרוטוקול ישיבות ומעקב אחר משימות.

דרישות המהוות יתרון:

 • תינתן עדיפות למועמד/ת בעל/ת הכרות עם חוק החברות הממשלתיות ובעל/ת ניסיון בעבודה בגופים ממשלתיים ו/או ציבוריים.
 • בעל/ת ניסיון במעקב דיווח ובקרה של גופים ציבוריים.
 • תכונות אופי- סדר וארגון, יכולת ניהול מספר משימות בקביל, תיעדוף משימות, עבודה מול ריבוי ממשקים, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יחסי אנוש טובים.
המשרות מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
החברה פועלת למתן ייצוג הולם לנשים, לבני/ות האוכלוסייה הדרוזית ולבני/ות העדה האתיופית (למי שהם או שאחד מהוריהם נולדו באתיופיה) ולמועמדים עם מוגבלות.
לשם כך תינתן עדיפות למועמדים/ות הנמנים/ות על אחת או יותר מהקבוצות האמורות, אשר נמצאו כשירים/ות לדרישות המשרה והינם/ן בעלי/ות כישורים דומים לכישורי המועמדים האחרים.
 

הגשת מועמדות

נשמח להכיר

בחירת קובץ

אני עובד/ת היום בנתיבי איילון

יש לי קרובי משפחה בחברה

לתשומת ליבך, בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, מועמד/ת בעל/ת קרבה משפחתית לעובד/ת בחברה, יי/תבחן עניינית בהתאם לסייגים הקבועים בדין ובנהלי נתיבי איילון